KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO

KNIHA EVIDENCIE SLUŽIEB SBS a VO

5,80€
Bez DPH: 4,83€
  • Výrobca: SBSka.sk
  • Kód produktu: KES
  • Dostupnosť: Skladom
Viac ako 1 000 ks na sklade
Množstvo

Evidencia služieb je vyhotovené v zmysle ustanovení § 19 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Je to kniha previazaná špagátom, ktorý je na vnútornú stranu obalu knihy prilepený lepiacou páskou. Na lepiacu pásku sa podpíše prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpíše sa štatutárny orgán, alebo podpíše sa člen štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo sa podpíše ustanovený zodpovedný zástupcu s odtlačkom pečiatky tak, aby najmenej jednou tretinou podpis aj odtlačok pečiatky presahovali na vnútornú stranu obalu knihy. Na vnútornej strane obalu knihy je uvedený počet listov. V knihe sa dopíše dátum začatia používania knihy a na konci sa uvedie meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu, alebo podpis člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo podpis ustanoveného zodpovedného zástupcu.

Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby v evidencii služieb vedie

a) dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 alebo § 4 písm. c) zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od – do),

b) miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),

c) priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania.

Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, alebo nimi poverená osoba vyplní údaje podľa predtlače najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v knihe, zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali čitateľné.

V zmysle § 56 zákona č. 473/2005 Z. z. O súkromnej bezpečnosti sa kniha Evidencia služieb vedie počas celej doby prevádzkovania strážnej služby a uschová sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu.

Vlastnosti
Počet strán: 40
Minimálny Odber 1

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Kvalita na ktorú sa dá spoľahnúť

Na SBSka.sk máme pre Vás vždy pripravené produkty tej najvyššej kvality, či už si vyberiete oblečenie alebo napríklad taktickú výstroj.

Všetko pod jednou strechou

Rozumieme ako náročné môže byť zabezpečovanie všetkej potrebnej výbavy pre pracovníkov SBS, VO alebo CIT. U nás všetko potrebné nájdete pod jednou strechou.

Doprava vždy výhodne

Získajte dopravu zdarma pri nákupe nad 99,- €.