KNIHA EVIDENCIE ZÁSAHOV SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE ZÁSAHOV SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE ZÁSAHOV SBS a VO
  • KNIHA EVIDENCIE ZÁSAHOV SBS a VO

KNIHA EVIDENCIE ZÁSAHOV SBS a VO

5,80€
Bez DPH: 4,83€
  • Výrobca: SBSka.sk
  • Kód produktu: KEZ
  • Dostupnosť: Skladom
Viac ako 1 000 ks na sklade
Množstvo

Evidencia zásahov je vyhotovené v zmysle ustanovení § 20 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Je to kniha previazaná špagátom, ktorý je na vnútornú stranu obalu knihy prilepený lepiacou páskou. Na lepiacu pásku sa podpíše prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpíše sa štatutárny orgán, alebo podpíše sa člen štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo sa podpíše ustanovený zodpovedný zástupcu s odtlačkom pečiatky tak, aby najmenej jednou tretinou podpis aj odtlačok pečiatky presahovali na vnútornú stranu obalu knihy. Na vnútornej strane obalu knihy je uvedený počet listov. V knihe sa dopíše dátum začatia používania knihy a na konci sa uvedie meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu, alebo podpis člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo podpis ustanoveného zodpovedného zástupcu.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zásahov vedie:

a) dátum služby a druh služby v členení podľa § 3 a 4 zákona,

b) presné časové vymedzenie zásahu, presné miesto a dôvod zásahu,

c) priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila,

d) vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu,

e) priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu v Slovenskej republike,

f) výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením výšky spôsobenej škody, opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a príčin zásahu,

g) dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila.

Uvedené údaje uvedie zasahujúca osoba aj v zázname o zásahu.

V zmysle § 56 zákona č. 473/2005 Z. z. O súkromnej bezpečnosti sa kniha Evidencia zásahov vedie počas celej doby prevádzkovania strážnej služby a uschová sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu.

Vlastnosti
Počet strán: 10
Váha: 81 gramov
Väzba: šitá
Veľkosť A4 (210 mm šírka x 297 mm výška)
Minimálny Odber 1

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Kvalita na ktorú sa dá spoľahnúť

Na SBSka.sk máme pre Vás vždy pripravené produkty tej najvyššej kvality, či už si vyberiete oblečenie alebo napríklad taktickú výstroj.

Všetko pod jednou strechou

Rozumieme ako náročné môže byť zabezpečovanie všetkej potrebnej výbavy pre pracovníkov SBS, VO alebo CIT. U nás všetko potrebné nájdete pod jednou strechou.

Doprava vždy výhodne

Získajte dopravu zdarma pri nákupe nad 99,- €.